Η νομοθεσία των τροφίμων και ποτών υποχρεώνει κάθε επιχείρηση τροφίμων με παραγωγική διαδικασία να εφαρμόζει σύστημα HACCP.

Το σύστημα αυτό ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο με το οποίο ελέγχονται όλοι οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την παραγωγή ενός τροφίμου. Η μελέτη HACCP εκπονείται μόνο από επιστήμονα στον τομέα των τροφίμων (Γεωπόνο, Τεχνολόγο τροφίμων, Χημικό τροφίμων) και αποτελεί μία σιγουριά για τον  επιχειρηματία ότι τα προϊόντα που προσφέρει στους καταναλωτές είναι ασφαλή και ποιοτικά. Τα τελευταία χρόνια η μελέτη HACCP είναι πολύ διαδεδομένη για έναν επιπλέον λόγο. Αποτελεί και διαφημιστικό εργαλείο, μιας και είναι συνώνυμο του “ελεγμένου ποιοτικού τροφίμου”.

Οι εταιρίες που εφαρμόζουν HACCP, μπορούν να εξάγουν στο εξωτερικό. Αν ενδιαφέρεστε να εξάγετε τα προϊόντα σας στο εξωτερικό πέρα από τη μελέτη HACCP μπορεί να ζητηθεί και πιστοποιητικό ISO 22000:2018.