Η Μελέτη χρήσεις της τεχνολογίας Φυτεμένων Δωμάτων (Green Roof Systems) που προσφέρουμε στην Agro Forest παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Από μελέτες που έχουν γίνει σε χώρες του εξωτερικού και στην Ελλάδα απορρέουν ορισμένα βασικά πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν την συγκεκριμένη τεχνολογία:

Περιβαλλοντικά Οφέλη

Οι πράσινες στέγες βελτιώνουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας παράγοντας οξυγόνο και φιλτράροντας τη σκόνη και τους ρύπους, αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας μειώνοντας την κατά τόπους θερμοκρασία, συμβάλλουν στην δημιουργία βιοτόπων και στην ορθολογική διαχείριση του νερού.

Οφέλη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Οι πράσινες στέγες προσφέρουν θερμομόνωση και υγρομόνωση. Η χρήση των σωμάτων ψύξης και θέρμανσης μειώνεται. Μια Πράσινη Στέγη προστατεύει την υποκείμενη μόνωση της οροφής από φθορές και πολλαπλασιάζει τη διάρκεια ζωής της.

Κοινωνικά Οφέλη

Οι πράσινες στέγες, αξιοποιούν κενούς χώρους και τους μετατρέπουν σε χώρους αναψυχής. Δημιουργούν χώρους πρασίνου, κιόσκια, παιδότοπους χώρους κατάλληλους για ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση και ξεκούραση λειτουργώντας παράλληλα ως πόλος έλξης για τους περίοικους  και επιλέγοντας τους ως σημείο συνάντησης. Στις μεγαλουπόλεις οι ελεύθεροι χώροι εκλείπουν και θα μπορούσαν να συμπληρωθούν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των Φυτεμένων Δωμάτων.

Αισθητικά Οφέλη

Οι πράσινες στέγες ομορφαίνουν τα κτίρια και αναβαθμίζουν τις πόλεις. Οι άχρωμες και χωρίς αισθητική ταράτσες γίνονται κήποι και οι τσιμεντένιες μεγαλουπόλεις μετατρέπονται σε οικολογικές πόλεις γεμάτες βιότοπους και με καθαρό περιβάλλον.

Επενδυτικά Οφέλη

Το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, το χαμηλότερο επίπεδο θορύβου, τα μειωμένα έξοδα συντήρησης και η αισθητική αναβάθμιση οροφών και ακάλυπτων περιοχών, αποτελούν αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα τα οποία ανεβάζουν την αξία κτιρίων, περιοχών και πόλεων.