Στην Agro Forest η Μελέτη Πρασίνου ξεκινάει λαμβάνοντας υπόψιν τις λειτουργικές επιχειρησιακές και αισθητικές ανάγκες του πελάτη. Αντιμετωπίζεται ως αρμονική προσθήκη στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του κτιρίου, επεμβαίνουμε στον περιβάλλοντα χώρο με την δημιουργία παρτεριών, επιπέδων και με οποιονδήποτε τρόπο ώστε να μεταμορφώσουμε έναν απλό εξωτερικό χώρο σε έναν προσωπικό παράδεισο. Η αρχιτεκτονική τοπίου ολοκληρώνεται με την επιλογή του κατάλληλου φυτικού υλικού.

Στάδια Μελέτης

Αυτοψία του χώρου και καταγραφή των αναγκών & επιθυμιών του πελάτη. Μέτρηση και αποτύπωση του χώρου. Παρουσίαση προμελέτης όπου σε συνεργασία με τον πελάτη αναλύεται η διαμόρφωση του χώρου.
Παράδοση τελικών σχεδίων & οικονομικής έκθεσης.

Ειδικευόμαστε στο να αναδεικνύουμε μικρούς κήπους δημιουργώντας την αίσθηση ενός μεγαλύτερου. Ενώ, οι μεγάλες εκτάσεις αποκτούν χαρακτήρα με την δημιουργία ποικιλίας φυτοκοινωνιών. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα πλούσιο φυσικό τοπίο με αναρίθμητα είδη φυτών και χρωμάτων.