Αναλαμβάνουμε μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης κάθε περιβάλλοντος χώρου, με σκοπό την επίτευξη μιας επιθυμητής εικόνας αλλά και την ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών του έργου.

Για την περαίωση του έργου ακολουθούμε τα εξής βήματα:

  • Μετρήσεις
  • Φωτογραφίες
  • Προτάσεις
  • Προσχέδια
  • Τελική μελέτη