Από την Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνεται  ότι µε  την 52843/04.04.2022 (ΑΔΑ: 62Η3ΟΡ1Φ-0ΝΝ) απόφαση του Δ/ντή Δασών Αιτ/νίας τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων της 21605/05.02.2021 (ΑΔΑ: 9Ο0ΜΟΡ1Φ-Τ4Ω) απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη, οι οποίες έχουν πλέον ως εξής:
Η καταληκτική ημερομηνία, είναι η 31.05.2022 και είναι κοινή για τους κατοίκους της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
Ειδικότερες πληροφορίες, για το περιεχόμενο τού αναρτημένου δασικού χάρτη, του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων και των αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, παρέχονται  στα  Σημεία  Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ):

Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, με έδρα το Δασαρχείο Αγρινίου (τηλ. 2641057617 – 45174)
Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, με έδρα το Δασαρχείο Αμφιλοχίας (τηλ. 26420 22220)
Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, με έδρα το Δασαρχείο Μεσολογγίου (τηλ. 26310 22419-28878)
Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, με έδρα το Δασαρχείο Ναυπάκτου (τηλ. 26340 27246)

Καλέστε στο 26413 05712 για ραντεβού.