Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τους περιβαλλοντικούς κανόνες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει κανόνες, νομικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις, προκειμένου να παρέχει σε όλους μας περιβαλλοντικά οφέλη που περιλαμβάνουν το καθαρό νερό, τον καθαρό αέρα και ένα υγιές φυσικό περιβάλλον.

Η Agro Forest μπορεί να συμβουλέψει και να βοηθήσει τον παραγωγό να συμμορφωθεί με τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να κινείται εντός των πλαισίων της ελληνικής & ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Παραδείγματα περιβαλλοντικών κανόνων
Απαγορεύσεις
  • Μην απορρίπτετε απόβλητα στην ύπαιθρο.
  • Μη θέτετε σε λειτουργία μια βιομηχανική εγκατάσταση
    χωρίς περιβαλλοντική άδεια.
Υποχρεώσεις
  • Τα απόβλητα πρέπει να παραδίδονται σε όσους παρέχεται το δικαίωμα συγκομιδής ή επεξεργασίας τους.
  • Οι συνθήκες που καθορίζονται σε μια βιομηχανική ή άλλη άδεια πρέπει να τηρούνται.