ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Παράταση Αντίρρησης Δασικών Χαρτών

Από την Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνεται  ότι µε  την 52843/04.04.2022 (ΑΔΑ: 62Η3ΟΡ1Φ-0ΝΝ) απόφαση του Δ/ντή Δασών Αιτ/νίας τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων της 21605/05.02.2021 (ΑΔΑ: 9Ο0ΜΟΡ1Φ-Τ4Ω) απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη, οι οποίες έχουν πλέον ως εξής:
Η καταληκτική ημερομηνία, είναι η 31.05.2022 και είναι κοινή για τους κατοίκους της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
Ειδικότερες πληροφορίες, για το περιεχόμενο τού αναρτημένου δασικού χάρτη, του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων και των αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, παρέχονται  στα  Σημεία  Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ):

Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, με έδρα το Δασαρχείο Αγρινίου (τηλ. 2641057617 – 45174)
Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, με έδρα το Δασαρχείο Αμφιλοχίας (τηλ. 26420 22220)
Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, με έδρα το Δασαρχείο Μεσολογγίου (τηλ. 26310 22419-28878)
Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, με έδρα το Δασαρχείο Ναυπάκτου (τηλ. 26340 27246)

Καλέστε στο 26413 05712 για ραντεβού.

Ανακοίνωση Δασικών Χαρτών 2021-2022

Ανακοίνωση 2η Τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης Δασικών Χαρτών για την περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και Πρόσκλησης Υποβολής Αντιρρήσεων. Από την Διεύθυνση Δασών Αιτ/νιας ανακοινώνεται ότι με την αριθμό 203678/08.11.2021 απόφαση του Δ/ντη Δασών Αιτ/νιας τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων της 21605/05.02.2021 απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη οι οποίες έχουν πλέον ως εξής:

Kαταληκτική ημερομηνία είναι η 04.04.2022 και
για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή είναι η 26.04.2022

Οι Υποβολές Αιτήσεων για το ΟΣΔΕ ξεκίνησαν. 
Η Εταιρεία μας σαν Πιστοποιημένος Φορέας (ΚΥΔ), είναι εδώ για να σας εξυπηρετήσει. 

Καλέστε στο 26413 05712 για ραντεβού.

ΟΣΔΕ 2021

Οι Υποβολές Αιτήσεων για το ΟΣΔΕ ξεκίνησαν. 

Η Εταιρεία μας σαν Πιστοποιημένος Φορέας (ΚΥΔ), είναι εδώ για να σας εξυπηρετήσει. 

ΠΡΟΣΟΧΗ με τους Δασικούς Χάρτες και τα δικαιώματα της ΕΑΕ

Καλέστε στο 26413 05712 για ραντεβού.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας γνωστοποίησε το πρόγραμμα ανάρτησης των δασικών χαρτών.

Η ανάρτηση δασικών χαρτών θα ξεκινήσει στις 15 Ιανουαρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Οι Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ευρύτατη δημοσιοποίηση της ανάρτησης καθώς και της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Οι Δασικοί Χάρτες αναρτώνται στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» κατόπιν σχετικής απόφασης της οικείας Διεύθυνσης Δασών.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Οι αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου των αναρτημένων Δασικών Χαρτών υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα επισυναπτόμενα στο φάκελο δικαιολογητικά για την υποβολή της αντίρρησης είναι τα παρακάτω:

1) Υπογεγραμμένη η φόρμα αντιρρήσεων αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου

2) Το αποδεικτικό υποβολής αντιρρήσεων αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου

3) Αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους ή φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα

4) Στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (συμβολαιογραφικά έγγραφα, Ε9 κ.λπ.)

5) Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

6) Η αντίρρηση μπορεί να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ισχυροποιεί την αμφισβήτηση του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη, όπως τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας κ.λπ.

Η φόρμα αντιρρήσεων και το αποδεικτικό υποβολής αντιρρήσεων λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου ένα 24ωρο μετά την πληρωμή του ειδικού τέλους.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Οι αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου των αναρτημένων Δασικών Χαρτών κατατίθενται στα αρμόδια Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), μαζί με απαραίτητα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν.

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ

Το κόστος για την ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη ξεκινάει από 35€ (χωρίς ΦΠΑ) για κάθε αντίρρηση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η ηλεκτρονική υποβολή της αντίρρησης, η βασική τεκμηρίωση της αντίρρησης βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας με αιτιολογική έκθεση μιας σελίδας, η σύνταξη του αναλογικού φακέλου αντίρρησης και η αποστολή του φακέλου στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ. Ειδικές τιμές προσφέρονται για περισσότερες από μία αντιρρήσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Για την υποστήριξη αντίρρησης κατά των Δασικών Χαρτών, μια ολοκληρωμένη τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας με στερεοσκοπική παρατήρηση τοποθετημένη επί αυτών την επίδικη έκταση και ορθώς τεκμηριωμένη βάσει της ισχύουσας Δασικής Νομοθεσίας ξεκινάει από 200€ (χωρίς ΦΠΑ). Το τελικό κόστος εξαρτάται από τη δυσκολία και την πολυπλοκότητα κάθε υπόθεσης. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος παραγγελίας των αεροφωτογραφιών. Η αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης Φωτοερμηνείας εξαρτάται από την κάθε περίπτωση χωριστά και εκπονείται μόνο εφόσον προκύψουν στοιχεία που τεκμηριώνουν τον μη δασικό χαρακτήρα εκτάσεων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Η Αίτηση Διόρθωσης Πρόδηλου Σφάλματος είναι μια διαδικασία με την οποία μπορείτε να αιτηθείτε την διόρθωση συγκεκριμένων κατηγοριών σφαλμάτων του δασικού χάρτη ατελώς.

Οι αιτήσεις αυτές:

 • διορθώνουν προφανή σφάλματα τεχνικής φύσης ή φωτοερμηνείας,
 • εξετάζονται σε υπηρεσιακό επίπεδο από τις τοπικές αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες και
 • εφόσον υπάρχει συμφωνία για το πρόδηλο του σφάλματος, γίνεται η σχετική διόρθωση.

Προσοχή! Οι αιτήσεις Διόρθωσης Πρόδηλου Σφάλματος δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις ουσιαστικής αμφισβήτησης του δασικού χαρακτήρα μιας περιοχής αλλά στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στην Υ.Α. 153394/919/12.04.2017. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μια Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να την υποβάλει ως αντίρρηση, πληρώνοντας και το τέλος που αναλογεί σε αυτήν.

Η Αίτηση Διόρθωση Προδήλου Σφάλματος υποβάλλεται με δύο τρόπους:

 • ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου, για όσο διάστημα διαρκεί η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών.
 • αυτοπροσώπως στις τοπικές Διευθύνσεις Δασών.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ίδια με αυτά της υποβολής αντιρρήσεων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Yπομέτρου 3.1 – Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας

Προκηρυσσόμενο υπομέτρο Υπομέτρο 3.1

«Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

1. Η αίτηση στήριξης αφορά στο σύστημα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής (ΒΠ), σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, όπως εφαρμόζεται στην ελληνική επικράτεια με τις ισχύουσες κάθε φορά εθνικές διατάξεις (ΥΑ 2543/103240/2-10-2017 (ΦΕΚ 3529 Β’)).

2. Ο υποψήφιος δύναται να ενισχυθεί για τη συμμετοχή του στα ακόλουθα δύο είδη βιολογικής παραγωγής (εφεξής «είδη πιστοποίησης»), τα οποία θεωρούνται διακριτά για τους σκοπούς του υπομέτρου: αα) Βιολογική φυτική παραγωγή ββ) Βιολογική ζωική παραγωγή

3. Στην παρούσα Πρόσκληση δύνανται να συμμετέχουν μόνο οι ενταγμένοι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 κατά το έτος εφαρμογής 2019 κατόπιν των υπ’ αρ. 130/5917/18-1-2017, 539/27369/20-2-2018 ή/και 4075/182059/31-12-2018 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για το ίδιο είδος πιστοποίησης (δράση του υπομέτρου 11.1) για το οποίο ήταν ενταγμένοι. Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα Πρόσκληση για το είδος πιστοποίησης της Φυτικής παραγωγής, ενώ οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα Πρόσκληση για το είδος πιστοποίησης της Ζωικής παραγωγής. Εάν οι δικαιούχοι ήταν ενταγμένοι και στις δύο δράσεις του υπομέτρου 11.1 το έτος εφαρμογής 2019, δύνανται να συμμετέχουν στην παρούσα Πρόσκληση για τα δύο ή για ένα από τα δύο είδη πιστοποίησης της Βιολογικής παραγωγής

1.2 Στόχοι του υπομέτρου

1. Το υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», στο πλαίσιο του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας. Ειδικότερα, το υπομέτρο στοχεύει: 5

 • Στην υποστήριξη της αύξησης της αξίας του γεωργικού προϊόντος στις αγροτικές περιοχές, μέσω της πιστοποίησης βάσει αναγνωρίσιμων από τον καταναλωτή προτύπων.
 • Στη δημιουργία συνθηκών για την διασφάλιση υψηλών επιδόσεων ποιότητας για τα προϊόντα με έμφαση στο συνδυασμό με εμπορεύσιμη ποσότητα.
 • Στην καλύτερη πρόσβαση των παραγωγών στην αγορά με την αύξηση της αξιοπιστίας των ομάδων των παραγωγών ως σταθερών προμηθευτών πιστοποιημένου ποιοτικού προϊόντος με αποδεικνυόμενα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

2. Το παρόν υπομέτρο συνεισφέρει στην Προτεραιότητα 3 «Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία» και ειδικότερα στην Περιοχή Εστίασης 3Α «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών με την καλύτερη ένταξή τους στη γεωργική αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων ποιότητας, προσθέτοντας αξία στα γεωργικά προϊόντα, με προώθηση σε τοπικές αγορές και βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις».

πηγή: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/PROGRAMATA_AGRO_ANAPTIJH/2020/prosklhsh5660_031120_metro3.1.pdf?fbclid=IwAR3eugUfxHILRdijyqHadsxhgvueRMxH8VqaYKgBR3_KqAh7hLSanIdunEY

Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας: Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την προσκόμιση διοικητικών πράξεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου

σήμερα την 21 Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη σε εφαρμογή του άρθρου 6 της Υ.Α. 64663/2956/03.07.2020 (B’ 2773) και της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (A΄ 92) και προκειμένου για τη συλλογή των διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (A’ 289), στα πλαίσια αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών,

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους, που αφορούν οι διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, στα γραφεία της (οδός Ιωσήφ Ρωγών αριθμός 3, Μεσολόγγι, Τ.Κ. 30200 για την προσκόμιση των σχετικών πράξεων.

Οι σχετικές διοικητικές πράξεις, που αφορά η παρούσα, είναι οι εξής:

Α. περίπτωση ζ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979

 1. Εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής, εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες.
 2. Aποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του έτους 1923, πράξεις της Διοίκησης περί χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του έτους 1923, αποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού μέχρι 2.000 κατοίκων, ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων της 21.11/1.12.1979 (Δ’ 693), της 2.3/ 13.3.1981 (Δ’ 138) ή της 24.4/ 3.5.1985 (Δ’ 181).
 3. Προεδρικά διατάγματα του άρθρου 14 του ν. 947/1979 (A΄ 169).
 4. Πράξεις οριοθέτησης καθώς και πράξεις πολεοδόμησης – ρυμοτόμησης και τα διαγράμματα αυτών, των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ήτοι Βιομηχανικών Περιοχών, που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965 (Α’ 33), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 742/1977 (Α’ 319), ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεων και άλλων μορφών Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ), που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2545/1997 (Α’ 254) καθώς και Επιχειρηματικών Πάρκων της παραγράφου 1 εδάφια α’, β’, γ’, δ’, ε’ του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α’ 143).
 5. Ισχύουσες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, οικοδομικές άδειες ή άλλες άδειες ή διοικητικές πράξεις που καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας για βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σε ζώνες οικιστικού ελέγχου του άρθρου 29 του N.1337/1983 (Α’ 33), συνοδευόμενες από βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα του αρμοδίου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, ότι τα ακίνητα των ως άνω εγκαταστάσεων δεν εμπίπτουν σε δάσος ή δασική έκταση.

Β. παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979

 1. Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων που επελήφθησαν (παραχωρηθέντα κληροτεμάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες που εξαιρέθηκαν στο σύνολό τους υπέρ ιδιοκτητών, καθώς και διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις), οι οποίες απέδωσαν αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
 2. Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας.
 3. Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, οι οποίες φέρουν διακριτό αριθμό τεμαχίου και τους αποδόθηκε χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
 4. Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας ή Νομάρχη, εκδοθείσες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του από 3.9.1924 νομοθετικού διατάγματος που κυρώθηκε με το άρθρο Μόνο του ν. 3250/1924 (Α΄ 324), με τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κατάτμηση – αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων με αγροτική, γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
 5. Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.
 6. Άδειες του Υπουργού Γεωργίας για σύναψη συμφωνιών εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές ή κύρωσης των ήδη συναφθεισών σύμφωνα με τον Αγροτικό Κώδικα.
 7. Aποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δημοσίων κτημάτων (Ιμλιακίων), μπασταινουχικών κτημάτων, εξαγορασθεισών εμφυτεύσεων και εμφυτευτικών γαιών Κρήτης.
 8. Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων δυνάμει ειδικών νόμων.
 9. Ειδικά Αγροτικά Μητρώα (Αμπελουργικό και Ελαιουργικό μητρώο), στα οποία περιλαμβάνονται εκτάσεις, οι οποίες καταλαμβάνονται από πράξεις της Διοίκησης, με παραπομπή σε αυτές.
 10. Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε απαλλοτριώσεις και μεταβιβάσεις εκτάσεων με σκοπό την βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη ή άδειες εγκατάστασης παραγωγικών βιομηχανικών μονάδων ή τουριστικών μονάδων και σχετικές άδειες λειτουργίας τους, ανεξαρτήτως του οργάνου από το οποίο εκδόθηκαν.

Γ. ειδικά, για την εφαρμογή του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 7 άρθρου 3 ν. 998/1979, οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 οικοδομική άδεια εκδοθείσα προ της 11.6.1975

 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
 2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι το υπόψη  κτίσμα ή τμήμα αυτού έχει κατασκευαστεί κατ’ εφαρμογή άδειας που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.
 3. Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα σε αναλογική και ψηφιακή διανυσματική μορφή, στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.

H προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων δεν απαιτείται, εφόσον έχουν ήδη υποβληθεί στο σύνολό τους από τον ενδιαφερόμενο με αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη ή με αίτημα προδήλου σφάλματος, διά των οποίων σκοπείται η εξαίρεση από τον δασικό χάρτη της υπόψη έκτασης για τον ανωτέρω λόγο (ήτοι ως απολύτως αναγκαίας για την  εφαρμογή οικοδομικής άδειας προ του 1975 επιφάνειας, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί). Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται το αποδεικτικό κατάθεσης αντίρρησης ή αιτήματος πρόδηλου σφάλματος με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

 οικοδομική άδεια εκδοθείσα πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011

 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
 2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι η υπόψη άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει υλοποιηθεί.
 3. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.
 4. Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα σε αναλογική και ψηφιακή διανυσματική μορφή στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ομοίως ως ανωτέρω η προσκόμιση των αναφερομένων παραπάνω στοιχείων δεν απαιτείται, εφόσον συνοδεύουν αντιρρήσεις ή αιτήματα πρόδηλου σφάλματος, για την εφαρμογή οικοδομικής άδειας εκδοθείσας πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011, ακόμα και αν δεν έχει υλοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται το αποδεικτικό κατάθεσης αντίρρησης ή αίτησης πρόδηλου σφάλματος με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Η κατάθεση των σχετικών στοιχείων και εγγράφων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την 22.07.2020 ημέρα Τετάρτη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 21.08.2020 ημέρα Παρασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Αιτ/νία,ς (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), οδός Ιωσήφ Ρωγών, αριθμός 3, Μεσολόγγι, ΤΚ 30200,   τηλέφωνο 2631022536, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email) dd_aitol@4773.syzefxis.gov.gr

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Νικήτας Μάζης
Δασολόγος με Α βαθμό

πηγή: https://dasarxeio.com/2020/07/22/84162/?fbclid=IwAR0GvqcRtlJRd6cKkwOhM2ayZqW53mjEQQBEtii4iLod1VBWB0MZ0driAV4

Δάση Αναψυχής

Τα δάση αναψυχής είναι μια κατηγορία προστατευόμενων φυσικών περιοχών που ο σκοπός ύπαρξης τους είναι η ανθρώπινη αναψυχή και κατά δεύτερο λόγο η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η βλάστηση, η ομορφιά του τοπίου, η ύπαρξη αξιόλογης χλωρίδας και πανίδας, οι γεωμορφολογικοί σχηματισμοί, τα στάσιμα ή ρέοντα ύδατα είναι μεγάλης αξίας και προσφέρονται για αναψυχή. Τα δάση αυτά μπορεί να περιέχουν και σπάνια είδηενδημικά είδη ή είδη που απειλούνται με εξαφάνιση.

Με γνώμονα τα παραπάνω μελετάμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο διαχείρισης του φυσικού αυτού πλούτου με βασική προϋπόθεση την προστασία του και την καλύτερη ανάδειξή του προς τους επισκέπτες.

Πάρκα & Χώροι Πρασίνου

Η Αρχιτεκτονική Τοπίου έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, που λειτουργεί με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών της αστικής ζωής. Είναι μια σύγχρονη μορφή τέχνης που αποσκοπεί στη δημιουργία χώρων πρασίνου, όπως πάρκα, ιδιωτικοί κήποι και άλλες αρχιτεκτονικές κατασκευές λειτουργικής φύσης, για ανάπαυση και αναψυχή.

Με βάση τους κανόνες σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής μελέτης και φυτοτεχνίας σχεδιάζουμε αρμονικούς και λειτουργικούς χώρου πρασίνου με σεβασμό στο περιβάλλον αξιοποιώντας νέες καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα.

Ενδεικτικές υπηρεσίες:
 • Πρότυπα οικογενειακά πάρκα
 • Παιδότοποι
 • Ξενοδοχεία
 • Θεματικά πάρκα
 • Roofgarden
 • Χώροι πρασίνου πόλεων
 • Iδιωτικοί κήποι
Δημόσια έργα

Στην Agro Forest αναλαμβάνουμε και ολοκληρώνουμε έργα πρασίνου όλων των επιπέδων, ανεξαρτήτου μεγέθους και δυσκολίας.

Ιδιωτικά έργα

Η Agro Forest ασχολείται με την κατασκευή και συντήρηση κήπων, χώρων πρασίνου, την κατασκευή πράσινων δωμάτων (ταρατσόκηποι) και βεραντών. Ειδικότητα μας είναι η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου ενός σπιτιού και του κήπου (διαμόρφωση κήπου, κατασκευή κήπου). Για μας κάθε χώρος πρασίνου είναι ιδιαίτερος και μοναδικός αφού συνεργαζόμαστε μαζί σας και υλοποιούμε το σχέδιο βασισμένο στην δική μας τεχνογνωσία αλλά και στις δικές σας απαιτήσεις σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές ανάγκες του χώρου.

Φυτοτεχνική Διαμόρφωση

Αναλαμβάνουμε μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης κάθε περιβάλλοντος χώρου, με σκοπό την επίτευξη μιας επιθυμητής εικόνας αλλά και την ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών του έργου.

Για την περαίωση του έργου ακολουθούμε τα εξής βήματα:

 • Μετρήσεις
 • Φωτογραφίες
 • Προτάσεις
 • Προσχέδια
 • Τελική μελέτη

Αντιπυρική Προστασία

Μελέτη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας αντιπυρικής προστασίας και της ικανότητας διαχείρισης κρίσεων.
Γενικό Σχέδιο
 • Προμελέτη
 • Μελέτη υφιστάμενη φυσική και κοινωνική κατάσταση
 • Προτεινόμενα μέτρα
Αναγνωριστική Μελέτη
 • Τεχνική έκθεση
 • Χάρτες, διαγράμματα και σχέδια κατασκευής των προκατασταλτικών έργων και εργασιών
 • Προϋπολογισμός
Οριστική Μελέτη

Call Now ButtonΚλείστε Ραντεβού