Δηλώσεις ΟΣΔΕ

H Agro Forest στα πλαίσια παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους αγρότες, έχει πιστοποιηθεί ως φορέας Α’ για την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Με ασφάλεια, εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία βρισκόμαστε κοντά στον αγρότη πριν, κατά την διάρκεια αλλά και μετά την δήλωση εκμετάλλευσης καλλιέργειας

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) είναι ένα σύστημα αποτύπωσης και καταγραφής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή των παραγόμενων προϊόντων από αυτές, ώστε η διανομή των ενισχύσεων στους αγρότες να είναι διαφανής και δίκαιη. Πρόκειται για μία τεράστια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την αναγνώριση και την καταγραφή των αγροτεμαχίων, των ζώων και των δικαιωμάτων ενίσχυσης, και την καταγραφή της ταυτότητας κάθε γεωργού που υποβάλει την ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

Πράσινες Στέγες

Η Μελέτη χρήσεις της τεχνολογίας Φυτεμένων Δωμάτων (Green Roof Systems) που προσφέρουμε στην Agro Forest παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Από μελέτες που έχουν γίνει σε χώρες του εξωτερικού και στην Ελλάδα απορρέουν ορισμένα βασικά πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν την συγκεκριμένη τεχνολογία:

Περιβαλλοντικά Οφέλη

Οι πράσινες στέγες βελτιώνουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας παράγοντας οξυγόνο και φιλτράροντας τη σκόνη και τους ρύπους, αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας μειώνοντας την κατά τόπους θερμοκρασία, συμβάλλουν στην δημιουργία βιοτόπων και στην ορθολογική διαχείριση του νερού.

Οφέλη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Οι πράσινες στέγες προσφέρουν θερμομόνωση και υγρομόνωση. Η χρήση των σωμάτων ψύξης και θέρμανσης μειώνεται. Μια Πράσινη Στέγη προστατεύει την υποκείμενη μόνωση της οροφής από φθορές και πολλαπλασιάζει τη διάρκεια ζωής της.

Κοινωνικά Οφέλη

Οι πράσινες στέγες, αξιοποιούν κενούς χώρους και τους μετατρέπουν σε χώρους αναψυχής. Δημιουργούν χώρους πρασίνου, κιόσκια, παιδότοπους χώρους κατάλληλους για ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση και ξεκούραση λειτουργώντας παράλληλα ως πόλος έλξης για τους περίοικους  και επιλέγοντας τους ως σημείο συνάντησης. Στις μεγαλουπόλεις οι ελεύθεροι χώροι εκλείπουν και θα μπορούσαν να συμπληρωθούν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των Φυτεμένων Δωμάτων.

Αισθητικά Οφέλη

Οι πράσινες στέγες ομορφαίνουν τα κτίρια και αναβαθμίζουν τις πόλεις. Οι άχρωμες και χωρίς αισθητική ταράτσες γίνονται κήποι και οι τσιμεντένιες μεγαλουπόλεις μετατρέπονται σε οικολογικές πόλεις γεμάτες βιότοπους και με καθαρό περιβάλλον.

Επενδυτικά Οφέλη

Το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, το χαμηλότερο επίπεδο θορύβου, τα μειωμένα έξοδα συντήρησης και η αισθητική αναβάθμιση οροφών και ακάλυπτων περιοχών, αποτελούν αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα τα οποία ανεβάζουν την αξία κτιρίων, περιοχών και πόλεων.

Αρχιτεκτονική Τοπίου

Στην Agro Forest η Μελέτη Πρασίνου ξεκινάει λαμβάνοντας υπόψιν τις λειτουργικές επιχειρησιακές και αισθητικές ανάγκες του πελάτη. Αντιμετωπίζεται ως αρμονική προσθήκη στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του κτιρίου, επεμβαίνουμε στον περιβάλλοντα χώρο με την δημιουργία παρτεριών, επιπέδων και με οποιονδήποτε τρόπο ώστε να μεταμορφώσουμε έναν απλό εξωτερικό χώρο σε έναν προσωπικό παράδεισο. Η αρχιτεκτονική τοπίου ολοκληρώνεται με την επιλογή του κατάλληλου φυτικού υλικού.

Στάδια Μελέτης

Αυτοψία του χώρου και καταγραφή των αναγκών & επιθυμιών του πελάτη. Μέτρηση και αποτύπωση του χώρου. Παρουσίαση προμελέτης όπου σε συνεργασία με τον πελάτη αναλύεται η διαμόρφωση του χώρου.
Παράδοση τελικών σχεδίων & οικονομικής έκθεσης.

Ειδικευόμαστε στο να αναδεικνύουμε μικρούς κήπους δημιουργώντας την αίσθηση ενός μεγαλύτερου. Ενώ, οι μεγάλες εκτάσεις αποκτούν χαρακτήρα με την δημιουργία ποικιλίας φυτοκοινωνιών. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα πλούσιο φυσικό τοπίο με αναρίθμητα είδη φυτών και χρωμάτων.

Δασικές Διαχειριστικές Μελέτες

Η Agro Forest αναλαμβάνει…

Μελέτες Διαχείρισης και Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων
 • Διαχειριστικές Μελέτες
 • Πίνακες Υλοτομίας
 • Μελέτες Καθαρισμών
Μελέτες Αντιπυρικής Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων
Μελέτες Αναδασώσεων
Μελέτες Αποκατάστασης Φυσικού Περιβάλλοντος
Μελέτες Δασικής Οδοποιίας και Δασικών Μεταφορικών Εγκαταστάσεων
 • Μελέτες χάραξης δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτες βελτίωσης δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων
Μελέτες Δασικών Τεχνικών Έργων
Υδρονομικές Μελέτες
 • Μελέτες Διευθέτησης Χειμάρρων
 • Μελέτες Ορεινών Υδρονομικών Έργων
 • Μελέτες Αντιδιαβρωτικών και Αντιπλημμυρικών έργων
Μελέτες Οριοθέτησης Δασών και Δασικών Εκτάσεων
Μελέτες Σύνταξης Δασικών Χαρτών
Μελέτες Δασικής Αναψυχής
Μελέτες Διαχείρισης και Βελτίωσης Ορεινών Βοσκοτόπων.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) είναι ένα δομημένο πλαίσιο διαχείρισης που σχεδιάζεται για να βοηθήσει μια επιχείρηση να μειώσει την επίδραση της στο περιβάλλον. Σημαντικό πλεονέκτημα των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι ότι προωθούν τη συνεχή βελτίωση και ενθάρρυνση των διάφορων οργανισμών – φορέων για συνεχή επαναξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων κατά την εφαρμογή των επιχειρηματικών τους πρακτικών.

Οικονομικά οφέλη

Υπάρχουν τρεις τρόποι όπου η ανάπτυξη και η πιστοποίηση ενός ΣΠΔ μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση του κόστους.

 • Ο πρώτος είναι μέσω της βελτίωσης των μέτρων απόδοσης, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν μόνο όταν οι επιχειρηματικές πρακτικές αναθεωρούνται συστηματικά και αξιολογούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΣΠΔ.
 • Ο δεύτερος εξοικονόμησης χρημάτων μπορεί να προέλθει από τους μειωμένους περιβαλλοντικούς φόρους και τις μειωμένες ρυθμιστικές δαπάνες.
 • Τέλος, ένα ΣΠΔ μπορεί να μειώσει τις ασφαλιστικές δαπάνες επειδή η επιχείρηση σας εφαρμόζει σωστά την περιβαλλοντική διαχείρισή και έχετε λάβει μέτρα για την μείωση των σχετικών κινδύνων.
Ένα ΣΠΔ αποτελεί μία καλή ευκαιρία για μάρκετινγκ.

Η υιοθέτηση ενός ΣΠΔ αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία να ενισχύσετε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησής σας.

Συμμόρφωση με τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Ένα σημαντικό στοιχείο ενός ΣΠΔ είναι ότι η επιχείρηση σας εφαρμόζει την τρέχουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και ότι το ΣΠΔ εξασφαλίζει συμμόρφωση ακόμα κι αν εισάγονται κάποιες αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Το ΣΠΔ ελαχιστοποιεί τα πρόστιμα, τους φόρους, τις ποινικές διώξεις, και βοηθάει  την εταιρία σας να προβλέψει την εξέλιξη  της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να προσαρμοστεί σε αυτήν με έναν πιο αργό ρυθμό.

Μέτρα ΠΑΑ

Το ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνει 16 Μέτρα και 37 Υπομέτρα από τα οποία ορισμένα εξειδικεύονται σε 29 Δράσεις.

Διατηρείται η γνωστή παλέτα μέτρων, όπως σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, νέοι αγρότες, υποδομές για την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας, ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα, δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, εισάγονται, νέα σημαντικά Μέτρα που προωθούν δράσεις συνεργασίας με διευρυμένο πεδίο δυνατότητας μεταξύ διαφορετικών φορέων του χώρου της αγροτικής ανάπτυξης,  τη σύσταση Επιχειρησιακών Ομάδων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας, με σκοπό τη σύνδεση γεωργικής  έρευνας και πράξης.


LEADER

Η προσέγγιση LEADER που εφαρμόζεται μέσω των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, αποκτά πέραν από τον πολυτομεακό και πολυταμειακό χαρακτήρα και συνιστά τις «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων».

1. Επενδυτικά/Επιχειρηματικά (παρεμβάσεις ιδιωτικών επενδύσεων)

2. Αγροπεριβαλλοντικά (παρεμβάσεις που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων)

3. Κατάρτιση/Συμβουλές/Συνεργασίες (οριζόντιες παρεμβάσεις)

4. Δημόσιες Παρεμβάσεις (δημόσιες επενδύσεις)

5. LEADER/CLLD (παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων-Μέτρο 19)

Επιπλέον περιλαμβάνονται διακριτές κατηγορίες για το Μ20 Τεχνική Βοήθεια για την περίοδο 2014-2020 καθώς και για τις συνεχιζόμενες πράξεις από το ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020.


Επενδυτικά/Επιχειρηματικά

Στην κατηγορία Επενδυτικά/Επιχειρηματικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις παρεμβάσεων ιδιωτικών επενδύσεων:

 • Μέτρο 3: Συστήματα ποιότητας
  Υπομέτρο 3.1 – Νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας
  Υπομέτρο 3.2 – Πληροφόρηση και προώθηση από ομάδες παραγωγών
 • Μέτρο 4: Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  Υπομέτρο 4.1 – Σχέδια Βελτίωσης
  Υπομέτρο 4.2 – Μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων
  Υπομέτρο 4.3 – Επενδύσεις σε υποδομές (ιδιωτικές επενδύσεις)
  Υπομέτρο 4.4 – Γεωργοπεριβαλλοντικές μη παραγωγικές επενδύσεις
 • Μέτρο 5: Πρόληψη και αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές
  Υπομέτρο 5.1 – Προληπτικές δράσεις για τη μείωση των συνεπειών φυσικών καταστροφών
 • Μέτρο 6: Εκκίνηση επιχείρησης
  Υπομέτρο 6.1 – Νέοι γεωργοί
  Υπομέτρο 6.3 – Εκκίνηση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Μέτρο 8: Ανάπτυξη δασικών περιοχών
  Υπομέτρο 8.3 – Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές (ιδιωτικές επενδύσεις)
  Υπομέτρο 8.4 – Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές (ιδιωτικές επενδύσεις)
  Υπομέτρο 8.6 – Επεξεργασία – εμπορία δασικών προϊόντων

Αγροπεριβαλλοντικά

Στην κατηγορία Αγροπεριβαλλοντικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις παρεμβάσεων που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων που ανήκουν στο πεδίο ισχύος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 Καν (ΕΕ) 1306/2013 με προσανατολισμό στη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή:

 • Μέτρο 8: Ανάπτυξη δασικών περιοχών
  Υπομέτρο 8.1 – Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
  Υπομέτρο 8.2 – Εγκατάσταση-Συντήρηση γεωργο-δασοκομικών συστημάτων
 • Μέτρο 10: Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις
  Υπομέτρο 10.1 – Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις
 • Μέτρο 11: Βιολογική γεωργία
  Υπομέτρο 11.1 – Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές
  Υπομέτρο 11.2 – Διατήρηση βιολογικών πρακτικών
 • Μέτρο 12: Natura 2000 και Οδηγία για τα ύδατα
  Υπομέτρο 12.2 – Δασικές περιοχές του Natura 2000
 • Μέτρο 13: Περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
  Υπομέτρο 13.1 – Ορεινές περιοχές-Εξισωτική αποζημίωση
  Υπομέτρο 13.2 – Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα
  Υπομέτρο 13.3 – Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

Κατάρτιση/Συμβουλές/Συνεργασίες

Στην κατηγορία Κατάρτιση/Συμβουλές/Συνεργασίες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα,
υπομέτρα ή δράσεις οριζόντιων παρεμβάσεων:

 • Μέτρο 1: Μεταφορά γνώσεων-Ενημέρωση
  Υπομέτρο 1.1 – Κατάρτιση-απόκτηση δεξιοτήτων
 • Μέτρο 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  Υπομέτρο 2.1 – Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
  Υπομέτρο 2.3 – Επιμόρφωση των συμβούλων
 • Μέτρο 9: Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών
 • Μέτρο 16: Συνεργασία
  Υπομέτρο 16.1 – 16.2 – Ίδρυση και λειτουργία ΕΟ της ΕΣΚ γεωργίας
  Υπομέτρο 16.1-16.5 – Συνεργασία για περιβαλλοντικές πρακτικές – κλιματική αλλαγή

Δημόσια Έργα

Στην κατηγορία Δημόσια Έργα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις παρεμβάσεων δημοσίων επενδύσεων:

 • Μέτρο 4: Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  Υπομέτρο 4.3 – Στήριξη σε υποδομές
 • Μέτρο 7: Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών
  Υπομέτρο 7.1 – Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές
  Υπομέτρο 7.3 – Ευρυζωνικές υποδομές
 • Μέτρο 8: Ανάπτυξη δασικών περιοχών
  Yπομέτρο 8.3 – Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές
  Υπομέτρο 8.4 – Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές
 • Μέτρο 10: Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις
  Υπομέτρο 10.2 − Διατήρηση, βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων

LEADER/CLLD

Στην κατηγορία LEADER/CLLD (Μέτρο 19), περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση για την επιλογή Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), καθώς και για τα Υπομέτρα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών:  

 • Υπομέτρο 19.2 (Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) που απευθύνονται μέσω των προσκλήσεων των ΟΤΔ σε φορείς είτε ιδιωτικής πρωτοβουλίας είτε σε Δημόσιους φορείς,
 • Υπομέτρο 19.3 (Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας, διακρατική και διατοπική και,
 • Υπομέτρο 19.4 που αφορά στήριξη σε λειτουργικές δαπάνες και ενέργειες για εμψύχωση, των ΟΤΔ.

Τεχνική Βοήθεια

Στην κατηγορία Τεχνική Βοήθεια υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το θεσμικό που διέπει τις πράξεις τεχνικής βοήθειας, οι προκηρύξεις της τεχνικής βοήθειας, οι αποφάσεις και πληροφορίες για τον κατάλογο προμηθευτών, καθώς και όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσουν που απορρέουν από την υλοποίηση των πράξεων Τεχνικής Βοήθειας.


Στις Συνεχιζόμενες πράξεις από το ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020, για τον καλύτερο προσανατολισμό του επισκέπτη αναφέρεται διπλή ονομασία, τα μέτρα όπως ήταν στην προηγούμενη περίοδο (2007-2013) αλλά και το αντίστοιχο Μέτρο, Υπομέτρο, Δράση στο οποίο αντιστοιχεί στο ΠΑΑ 2014-2020 και περιλαμβάνεται σύνδεση με το δικτυακό τόπο της προηγούμενης περιόδου όπου μπορεί να ανατρέξει κάποιος και να βρει όλη τη διαθέσιμη πληροφορία.

ISO 9001:2015

Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001:2015

Το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο που θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές οργάνωσης ενός οργανισμού σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του με σκοπό την διαρκή βελτίωση του.

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 αποτελεί απόδειξη:

 • Της ικανότητας του οργανισμού να παρέχει με συνέπεια προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες
  νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Της προσπάθειας του οργανισμού να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών του μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος,
  συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών.
Πλεονεκτήματα:

Η επιχείρηση που θα προχωρήσει στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι:

 • Επίτευξη και διατήρηση της ποιότητας  των υπηρεσιών/προϊόντων για την ικανοποίηση νομοθετικών απαιτήσεων, απαιτήσεων πελατών, κλπ
 • Βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης και της παραγωγικότητας.
 • Εντοπισμός των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών.
 • Βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη.
 • Μείωση του κόστους που οφείλεται εσωτερικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας.
 • Γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
 • Καθορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό
 • Αύξηση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητας και κύρους της επιχείρησης.

ISO 22000:2018

Το πρότυπο ISO 22000:2018 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων προκειμένου οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων να αποδείξουν την ικανότητα τους ως προς τον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίμων.

Η ασφάλεια των τροφίμων, αποτελεί πρωταρχικής σημασίας παράγοντα ποιότητας και αφορά την προστασία του καταναλωτή μέσω της παραγωγής τροφίμων τα οποία δεν θα προκαλέσουν βλάβη στην υγεία. Αποτελεί ηθική και νομική υποχρέωση της επιχείρησης τροφίμων καθώς και των δημοσίων αρχών, αλλά και πρωταρχικής σημασίας απαίτηση του καταναλωτή.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης των προτύπων, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) δημοσίευσε στις 18 Ιουνίου 2018 τη νέα έκδοση του προτύπου για την Ασφάλεια των τροφίμων: «ISO 22000:2018 Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων», η οποία αντικαθιστά την έκδοση του 2005.

Το ISO 22000:2018 ενσωματώνει τις:
 • Απαιτήσεις του HACCP.
 • Απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης.
Που εφαρμόζεται;

Το  ISO 22000:2018 εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει, επεξεργάζεται ή διαθέτει τρόφιμα ή ζωοτροφές, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει υλικά ή εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τροφίμων.

Πλεονεκτήματα:
 • Απόδειξη δέσμευσης επιχείρησης για ασφάλεια τροφίμων.
 • Δημιουργεί συνθήκες εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Αναγνώριση και έλεγχο των σημείων σε λειτουργίες από τις οποίες μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι για τα τρόφιμα.
 • Μείωση και εξάλειψη πιθανών ανακλήσεων προϊόντων και αντιδικιών.
 • Προστασία εμπορικού σήματος.
 • Αναγνώριση και εφαρμογή αποτελεσματικού ελέγχου και παρακολούθησης.
 • Διαβεβαίωση ύπαρξης προϊόντων υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες της επιχείρησης.
 • Βοηθάει στη ανάπτυξη συστήματος άμυνας για την επιχείρηση, σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων.
 • Γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
 • Αύξηση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητας και κύρους της επιχείρησης.
 • Ισχυρή εταιρική εικόνα.
 • Καθορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.
 • Το σήμα της Πιστοποίησης προσδίδει αναγνωρισιμότητα και ευκολία διάθεσης των προϊόντων.
 • Πλήρης συμμόρφωση με την Κοινοτική Νομοθεσία.

HACCP

Η νομοθεσία των τροφίμων και ποτών υποχρεώνει κάθε επιχείρηση τροφίμων με παραγωγική διαδικασία να εφαρμόζει σύστημα HACCP.

Το σύστημα αυτό ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο με το οποίο ελέγχονται όλοι οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την παραγωγή ενός τροφίμου. Η μελέτη HACCP εκπονείται μόνο από επιστήμονα στον τομέα των τροφίμων (Γεωπόνο, Τεχνολόγο τροφίμων, Χημικό τροφίμων) και αποτελεί μία σιγουριά για τον  επιχειρηματία ότι τα προϊόντα που προσφέρει στους καταναλωτές είναι ασφαλή και ποιοτικά. Τα τελευταία χρόνια η μελέτη HACCP είναι πολύ διαδεδομένη για έναν επιπλέον λόγο. Αποτελεί και διαφημιστικό εργαλείο, μιας και είναι συνώνυμο του “ελεγμένου ποιοτικού τροφίμου”.

Οι εταιρίες που εφαρμόζουν HACCP, μπορούν να εξάγουν στο εξωτερικό. Αν ενδιαφέρεστε να εξάγετε τα προϊόντα σας στο εξωτερικό πέρα από τη μελέτη HACCP μπορεί να ζητηθεί και πιστοποιητικό ISO 22000:2018.

Δασικοί Χάρτες

Μέσω της συγκεκριμένης συμβουλευτικής υπηρεσίας, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και την τακτοποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων, οι οποίες απορρέουν από τη δασική νομοθεσία, με απώτερο στόχο αφενός τη διασφάλιση της καταβολής της βασικής σας ενίσχυσης αλλά και των λοιπών αγροτικών ενισχύσεων, οι οποίες προκύπτουν από τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα και από τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, και αφετέρου την εξασφάλιση της συνέχισης της αγροτικής δραστηριότητας.

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Η Agro Forest προσφέρει προς ιδιώτες μία σειρά από υπηρεσίες που αφορούν χαρακτηρισμούς γεωτεμαχίων επί περιοχών με αναρτημένο Δασικό Χάρτη. Η εταιρεία αναλαμβάνει να το σύνολο των εργασιών από την αξιολόγηση των χαρακτηρισμών της έκτασης επί του Δ.Χ. και την δόμηση της βέλτιστης προσέγγισης για την υποβολή αντίρρησης μέχρι και την τελική υποβολή του φυσικού φακέλου και την παράσταση στην Επ.Ε.Α. 

Υπηρεσίες προς Αγρότες

Στην Agro Forest Παρέχουμε στον επαγγελματία αγρότη όλη την απαραίτητη ενημέρωση αναφορικά με τους χαρακτηρισμούς των αγροτεμαχίων του επί του αναρτημένου Δ.Χ. και τον κατευθύνει στην συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των κανονιστικών απαιτήσεων που απορρέουν από την Εθνική Δασική και Αγροτική νομοθεσία.

Call Now ButtonΚλείστε Ραντεβού